Opiekun osób starszych jako nauczyciel

Opieka nad osobami starszymi nie sprowadza się tylko i wyłącznie do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych. Dobry opiekun powinien zaspokoić nie tylko potrzeby podstawowe seniora, ale także potrzeby wyższego rzędu. Powinien być dla seniora także towarzyszem i nauczycielem.
Zadaniem opiekuna osób starszych jest wsparcie rodziny w opiece nad seniorem, czyli prowadzenie domu i towarzyszenie seniorowi w codziennym życiu. Opieka nad osobami starszymi nie sprowadza się tylko do czynności takich jak zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem i towarzystwa. Opiekun powinien także angażować seniora w różne aktywności, takie jak fizjoterapia, trening mózgu, arteterapia, muzykoterapia czy ergoterapia (angażowanie w prace domowe).

Potrzeby seniorów

Osoby starsze mają potrzeby podstawowe (egzystencjalne) oraz potrzeby wyższego rzędu. Potrzeby podstawowe to te fizjologiczne (jedzenie, picie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, higiena, ciepło) oraz potrzeby bezpieczeństwa (zapewnienie opieki medycznej, pielęgniarskiej i opiekuńczej, tak by senior wiedział, że zawsze ktoś mu pomoże).

Z kolei potrzeby wyższego rzędu są bardziej zróżnicowane, co wynika z zainteresowań, pozycji społecznej i rodzinnej, wykonywanego zawodu, doświadczenia. Każda starsza osoba ma takie potrzeby. Ich zaspokojenie jest nie mniej ważne niż zaspokojenie tych podstawowych. Do potrzeb wyższego rzędu można zaliczyć potrzebę: przynależności, szacunku, uznania i przydatności, potrzeby estetyczne, duchowe, poznawcze i potrzebę samorealizacji.

Potrzeby poznawcze są uzależnione od zainteresowań seniora. Ich zaspokajanie polega na czytaniu lub dostarczaniu prasy i książek, oglądaniu telewizji, rozmowie na przeróżne tematy. Zaspokajanie potrzeby samorealizacji polega na pozwalaniu osobie starszej wykonywania czynności, które chce robić, dlatego opiekun nigdy nie powinien zniechęcać podopiecznego do jakichkolwiek aktywności.

Aktywizacja seniora

Opieka nad osobami starszymi nigdy nie powinna sprowadzać się tylko do podstawowych czynności. Opiekun powinien urozmaicać czas wolny seniora, być dla niego także w miarę możliwości nauczycielem czy przewodnikiem. Może nauczać swojego podopiecznego nowych rzeczy, a przy tym sam może pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie. Oczywiście nie muszą to być skomplikowane rzeczy, lecz czynności dostosowane do możliwości seniora. Chodzi o to, by dawały osobie starszej radość i zadowolenie, a nie powodowały frustrację.

Do tego typu czynności zalicza się arteterapię, czyli metodę terapeutyczną wykorzystującą techniki plastyczne, takie jak: malarstwo, rzeźba, collage, tkaninę artystyczną i inne rodzaje rękodzieła. Metoda ta nie wymaga posiadania doświadczenia czy nawet zdolności artystycznych. Celem jest tu podniesienie poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego. Mogą to być zajęcia w domu albo, jeśli kondycja seniora na to pozwala, poza domem.

Czynności wykonywane w ramach arteterapii mają różne funkcje terapeutyczne, tj. korekcyjną, edukacyjną i rekreacyjną.

Zajęcia, jakie opiekun może zaproponować osobie starszej to m.in.: orgiami, projekt hafciarski, rysunek, paper machè, malowanie, wycinanki, decoupage, szycie, robienie na drutach, filcowanie, scrapbooking, szydełkowanie i wiele innych. Wszystko zależy od inwencji twórczej seniora i oczywiście jego możliwości manualnych. Opiekun może nauczyć podopiecznego danej metody rękodzielnictwa, jeśli ją zna, a jeśli nie, to może się jej nauczyć wspólnie z seniorem. Wszystkie tego typu czynności mają działanie terapeutyczne. Zmniejszają stres i pozwalają się odprężyć, nie myśleć o chorobie i starości. Warto pamiętać, że w twórczości seniora nie chodzi o to, by stworzył dzieło, o sam efekt, ale o to, by wyraził swoje emocje, poprawiał swoją sprawność manualną i intelektualną, a przede wszystkim, by dobrze się bawił i miło spędził czas.

Zawód opiekuna nie jest łatwym zawodem. Opiekunka osób starszych w Anglii i innych krajach musi włożyć w swoją pracę także dużo serca i zaangażować się, by być dla swojego podopiecznego nie tylko opiekunem, ale także towarzyszem, przewodnikiem i po trosze nauczycielem. Tego typu praca dla kobiet za granicą i nie tylko jest dość wymagająca, gdyż wymaga emocjonalnego zaangażowania.

https://promedica24.com.pl/oferty-pracy/praca-w-anglii/

 

Artykuł sponsorowany

Rate this post