Czym jest implant zębowy i jak jest zbudowany?

W obecnych czasach wiele osób posiada jakieś braki w uzębieniu, czemu mogą skutecznie przeciwdziałać różnego rodzaju implanty. Wszelkie implanty stomatologiczne można sobie wyobrazić jako sztuczne korzenie zębów, które już ze względu na swój wygląd są często porównywane przez pacjentów z śrubą.

Implanty mogą być zakotwiczone bezpośrednio w kości szczęki w jej bezzębnych częściach. Implanty zazwyczaj składają się z trzech części, czyli elementu zakotwiczonego w kości, części środkowej i koronie do niej przymocowanej. Niemniej jednak implanty zębowe muszą spełniać dalsze warunki. Muszą być akceptowane przez żywą tkankę, w tym przypadku kość szczęki i stale wytrzymywać obciążenia podczas żucia. Organizm nie powinien wywoływać reakcji obronnych przeciwko tym sztucznym korzeniom zęba, tzn. materiał na implanty powinien być biokompatybilny.

Po pewnym okresie gojenia (zazwyczaj pomiędzy trzema a ośmioma miesiącami) implanty są mocno przytwierdzone do kości, co gwarantuje maksymalną stabilność przy obciążeniu podczas żucia, warunek ten określa się mianem osseointegracji. Oznacza to, że żywe komórki kostne przyrastają bezpośrednio do powierzchni materiału, z którego wykonany jest implant. Części środkowe implantów są szczególnie gładkie, ponieważ tworzą one przejście implantu przez błonę śluzową jamy ustnej. Ważne jest, aby błona śluzowa jamy ustnej mogła bardzo ściśle do niej przylegać, aby zapobiec przedostawaniu się bakterii do kości szczęki z jamy ustnej, a tym samym zapaleniu wokół implantu. Ponadto, gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie, tzn. redukuje liczbę bakterii. Części te służą do połączenia sztucznej korony zęba z implantem. Korona jest następnie przykręcana lub przyklejana do tej części. Do produkcji implantów stosowane są obecnie materiały spełniające ważne wymagania w zakresie biokompatybilności i wytrzymałości.

Większość implantów jest wykonywana z czystego tytanu lub stopów tytanu. Ten metal, który jest stosowany w medycynie (ortopedii) od lat w przypadku implantów jest akceptowany przez organizm bez niepożądanych reakcji, takich jak alergie lub odrzucenie. To samo dotyczy zachowania specjalnej ceramiki. Implanty wykonane z materiału ceramicznego okazały się jednak mniej odporne na złamania.

5/5 - (1 vote)